News

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयको MBBS विषयमा कलेज छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयको  MBBS विषयमा कलेज छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना Title Download TU_MBBS_Mert_List_College_Selection_Notice Click here Title Download Form Click here source moe.gov.np

View details

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन र विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको MBBS विषयको छात्रवृत्तिको अध्ययनमा पूर्वमनोनयन गरिएको सम्बन्धी सूचना

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन र विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको MBBS  विषयको छात्रवृत्तिको अध्ययनमा पूर्वमनोनयन गरिएको सम्बन्धी सूचना Title Download Notice_of_Pre-_nomination Click here…

View details

त्रि.वि.वि, पाटन र विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा उपलब्ध MBBS, BDS & BSc Nursing विषयको  छात्रवृत्तिकोलागि सिट निर्धारण…

View details

आयुर्वेद स्नातक (BAMS) तहमा शैक्षिक वर्ष २०७६/२०७७ को लागि प्रवेश परीक्षाको आवेदनपत्र भर्ने सम्वन्धि सूचना ।

आयुर्वेद स्नातक (BAMS) तहमा शैक्षिक वर्ष २०७६/२०७७ को लागि प्रवेश परीक्षाको आवेदनपत्र भर्ने सम्वन्धि सूचना ।

View details

विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको MBBS विषयका लागि उम्मेदवारहरुको योग्यता सूची

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ बमोजिम ७५ प्रतिशत निशुल्क छात्रवृति सिट कायम गरिएको विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा MBBS विषयमा अध्ययन गर्न आवेदन दिएका…

View details