पतञ्जली आयुर्वेद कलेज तथा रिर्सच सेन्टर, धुलिखेलमा ४० जना विद्यार्थी अध्यापन गर्ने गराउने गरी स्नातक तहको बीएएमएस शैक्षिक कार्यक्रम संचालनका लागि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्रदान भएको र विदेशी लगानीमा संचलनमा रहेको उक्त शिक्षण संस्थामा निजी लगानीमा संचालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज/क्याम्पस) सम्बन्धमा बनेको आधारभूत नीति, २०६३ बमोजिम २० प्रतिशतले हुने कुल ८ सिट छात्रवृत्ति कायम गरिएको हुँदा छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६० बमोजिम छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि विद्यार्थी मनोनयन गर्नुपर्ने भएकोले देहायको योग्यता पुरा गरेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिएको छ ।

विस्तृत विवरणका लागि संलग्न सूचना हेर्नुहोला।

आयुर्वेद स्नातक बीएएमएस विषयको छात्रवृत्ति छनोटका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना click here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.