काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरूबाट प्राप्त हुने मेडिकल विषय स्नातक तहको छात्रवृत्ती प्राप्त गर्न योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनलाईन फाराम भर्ने बारेको अत्यन्त जरूरी सूचना

Title Size Download
website online application KU 109 kb Click here
Online form Instruction KU 88 kb Click here
Bipannatako shipharis Dhancha 31 kb Click here

 

                         source moe.gov.np

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.