नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरुबाट MBBS, BDS / BSc Nursing विषयमा प्राप्त हुने छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी मनोनयन गर्न योग्यताक्रम कायम गर्नुपरेको हुंदा छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली (संशोधन सहित), २०६० बमोजिम देहायको योग्यता पूरा गरेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिएको छ ।

विस्तृत विवरणका लागि एटेच फाइल हेर्नुहोला।

Title

Size Type Download

KU MOE notice

168 Kb application/pdf

Click here

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.