नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय त्रिविवि अन्तर्गतका मेडिकल कलेज र विदेशबाट प्राप्त हुने छात्रवृत्ति मनोनयनका लागि योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त दिने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना

Title

Size

Type

Download

TU online

application notice scholarship 

89 Kb

application/pdf

Click here
Online form Instruction TU

 

95 Kb

application/pdf

Click here

Bipannata Shipharis Form 30 Kb application/pdf

Click here

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.