राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ बमोजिम ७५ प्रतिशत निशुल्क छात्रवृति सिट कायम गरिएको पाटन स्वास्थ्य, विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटनमा MBBS विषयमा अध्ययन गर्न आवेदन दिएका उम्मेदवारहरुको योग्यता सूची (Merit List ) प्रकाशन तथा दावी विरोध सम्बन्धी जरुरी सूचना |

Title Download
Patan_Notice (PAHS) click here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.