राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ बमोजिम ७५ प्रतिशत निशुल्क छात्रवृति सिट कायम गरिएको विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा MBBS विषयमा अध्ययन गर्न आवेदन दिएका उम्मेदवारहरुको योग्यता सूची (Merit List ) प्रकाशन तथा दावी विरोध सम्बन्धी जरुरी सूचना |

Title  Download
Notice_of_BPKIHS  click here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.