शिक्षा मन्त्रालयको KUSMS तर्फ Online Application भर्ने विद्यार्थीहरुको MOE Merit प्रकाशन गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई स्वदेशको काठमाण्डौं विश्वविद्यालय र सो अन्तर्गतका कलेजहरुबाट प्राप्तहुन आउने स्नातक तहका MBBS,BDS, B.Sc. Nursing, विषयहरुमा छात्रबृत्तिमा अध्ययन गर्नका लागि छात्रबृत्ति सम्वन्धी (छैठौं संशोधन) नियमावली २०६० अनुसार योग्यता कायम गर्न प्राप्त Online Applicationहरुबाट तयार भएको उम्मेदवारहरुको संलग्न नामाबली सहितको बिस्तृत Merit List यसै सूचना साथ प्रकाशन गरिएको छ । संलग्न List मा कुनै दावी विरोध भए सप्रमाण मिति २०७३।०८।०७ गते १:०० बजे भित्र उजुरी गर्न यस मन्त्रालयको छात्रबृत्ति शाखामा सम्पर्क गर्नहुन सम्वन्धित उम्मेदवारहरुलाई जानकारी गराईन्छ ।

Attached Documents

Title

Size Type Download
MBBS Combined list

1511 Kb

application/pdf

Click here

B.Sc Nursing merit list

160 Kb

application/pdf

Click here

BDS Merit list 411Kb application/pdf

Click here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.