News

छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त दिने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना २०७४

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरुबाट MBBS, BDS / BSc Nursing विषयमा प्राप्त हुने छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी मनोनयन गर्न योग्यताक्रम कायम गर्नुपरेको…

View details