News

नेपाल सरकारलाइ मित्रराष्ट्र इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको आंशिक छात्रवृत्तिमा MBBS अध्ययनका लागि दरखास्त माग सम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई मित्रराष्ट्र इजिप्ट सरकारबाट स्नातक तहको General Medicine (एमविविएस सरह) विषयमा प्राप्त ५ सिट आंशिक छात्रवृत्ति (हवाइ टिकट बाहेक)  मा अध्ययनका लागि…

View details