News

MOE Online Application (KUSMS) भरेका विद्यार्थीहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना

MOE Online Application (KUSMS) भरेका विद्यार्थीहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना   शिक्षा मन्त्रालयले काठमाण्डौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ मेडिसिन र सो अन्तर्गतका कलेजहरुमा छात्रबृत्तिमा अध्ययन गर्नका  Online…

View details

Minstry of Education काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजहरुबाट प्राप्त हुन आउने छात्रवृत्ति छनोटका लागि योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि निवेदन दिने सूचना

Minstry of Education काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजहरुबाट प्राप्त हुन आउने छात्रवृत्ति छनोटका लागि योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि निवेदन दिने सूचना        …

View details

MOE Online Application (IOM) भरेका विद्यार्थीहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना

  शिक्षा मन्त्रालयले त्रिवि चिकित्सा अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका कलेजहरुमा छात्रबृत्तिमा अध्ययन गर्नका  Online Application भर्ने ९६० जनाको List यसै सूचना साथ प्रकाशन गरिएको छ ।…

View details