News

शै. स. २०७७/०७८ क लागि स्नातक तहका विभिन्न विधामा शिक्षण संस्थागत रुपमा सिट संख्या

Title Size File Download शै. स. २०७७/०७८ क लागि स्नातक तहका विभिन्न विधामा शिक्षण संस्थागत रुपमा सिट संख्या 7.52 MB PDF click here source www.mec.gov.np

View details

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्नाला लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाईन आवेदन फाराम भर्ने सूचना

Title Size File Download चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्नाला लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाईन आवेदन फाराम भर्ने सूचना 9.54 MB PDF click…

View details