News

Pakisthan को MBBS र BDS तर्फको मनोनयन सम्वन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकारलाई पाकिस्तान सरकारले Pakistan Technical Assistance Programme(PTAP) कार्यक्रम अन्तर्गत शैक्षिक सत्र २०१६।१७ का लागि Undergraduate को MBBS १० सिट, BDS विषयमा १ सिटका लागि…

View details