News

छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त फाराम भर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकारलाई शैक्षिक सत्र २०१६/१७ का लागि पाकिस्तान सरकारबाट Pakistan Technical Assistance Programme (PTAP) कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त आंशिक छात्रवृत्ति …..

View details