News

आयुर्वेद स्नातक (BAMS) तहमा शैक्षिक वर्ष २०७६/२०७७ को लागि प्रवेश परीक्षाको आवेदनपत्र भर्ने सम्वन्धि सूचना ।

आयुर्वेद स्नातक (BAMS) तहमा शैक्षिक वर्ष २०७६/२०७७ को लागि प्रवेश परीक्षाको आवेदनपत्र भर्ने सम्वन्धि सूचना ।

View details

विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको MBBS विषयका लागि उम्मेदवारहरुको योग्यता सूची

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ बमोजिम ७५ प्रतिशत निशुल्क छात्रवृति सिट कायम गरिएको विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा MBBS विषयमा अध्ययन गर्न आवेदन दिएका…

View details

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको MBBS विषयका लागि उम्मेदवारहरुको योग्यता सूची

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ बमोजिम ७५ प्रतिशत निशुल्क छात्रवृति सिट कायम गरिएको पाटन स्वास्थ्य, विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटनमा MBBS विषयमा अध्ययन गर्न आवेदन दिएका उम्मेदवारहरुको…

View details

MOE MBBS/BDS Merit Result (KU) 2076

Title Download MOE MBBS/BDS Merit Result (KU) Click here Title Download MOE Online दरखास्त पेस गर्दा ध्यान दिनु पर्ने मुख्य मुख्य पक्ष Click here Title…

View details

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ बमोजिम निशुल्क छात्रवृति

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ बमोजिम ७५ प्रतिशत निशुल्क छात्रवृति सिट कायम गरिएका त्रिविवि महाराजगंज चिकित्सा क्याम्पस,  पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन, विपि कोइराला  स्वास्थ्य…

View details