News

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयको MBBS विषयमा कलेज छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयको  MBBS विषयमा कलेज छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना Title Download TU_MBBS_Mert_List_College_Selection_Notice Click here Title Download Form Click here source moe.gov.np

View details

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन र विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको MBBS विषयको छात्रवृत्तिको अध्ययनमा पूर्वमनोनयन गरिएको सम्बन्धी सूचना

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन र विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको MBBS  विषयको छात्रवृत्तिको अध्ययनमा पूर्वमनोनयन गरिएको सम्बन्धी सूचना Title Download Notice_of_Pre-_nomination Click here…

View details

त्रि.वि.वि, पाटन र विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा उपलब्ध MBBS, BDS & BSc Nursing विषयको  छात्रवृत्तिकोलागि सिट निर्धारण…

View details