News

काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत एमबिबिएस र बिएस्सी नर्सिङ्ग विषयमा पूर्व मनोनयन गरिएको जरुरी सूचना

काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत एमबिबिएस र बिएस्सी नर्सिङ्ग विषयमा पूर्व मनोनयन गरिएको जरुरी सूचना Download here

View details

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत एमबिबिएस, बिपिएच र बिडिएस विषयमा अन्तिम मनोनयन गरिएको जरुरी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत एमबिबिएस, बिपिएच र बिडिएस विषयमा अन्तिम मनोनयन गरिएको जरुरी सूचना Click here

View details

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत एमबिबिएस, बिडिएस र बिपिएच अध्ययनका लागि प्रि-नोमिनेसनको सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत एमबिबिएस, बिडिएस र बिपिएच अध्ययनका लागि प्रि-नोमिनेसनको सूचना Downlod here

View details

TU अन्तर्गत BPham, BNS, BSc. Nursing र BSc. MLT विषयको कलेजको प्राथमिकता छनौटको म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना

 TU अन्तर्गत BPham, BNS, BSc. Nursing र BSc. MLT विषयको कलेजको प्राथमिकता छनौटको म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना source moe.gov.np

View details

काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत एमबिबिएस र बिएस्सी नर्सिङ्ग विषयको लागि कलेज छनोटको अत्यन्त जरुरी सूचना, कायम भएको मेरिट लिष्ट र छनोट फाराम

काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत एमबिबिएस र बिएस्सी नर्सिङ्ग विषयको लागि कलेज छनोटको अत्यन्त जरुरी सूचना, कायम भएको मेरिट लिष्ट र छनोट फाराम (source moe.gov.np)

View details