TitleSizeFileDownload
चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्नाला लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाईन आवेदन फाराम भर्ने सूचना9.54 MBPDFclick here
source www.mec.gov.np

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.